09
Apr
2018

Zero Waste Žalec

Občina Žalec se z aprilom kot deveta članica pridružuje mreži občin na poti do družbe brez odpadkov. Sprejela je strategijo in nabor ukrepov s cilji do leta 2027, da bi izboljšala ravnanje z lastnimi viri.

V občini, kjer so po zadnjih podatkih zbrali 323 kg komunalnih odpadkov na prebivalca letno, ravnanje z odpadki zagotavlja podjetje Simbio.

foto: Peter Marinšek

Ločeno zbiranje poteka tako od vrat do vrat, kot preko eko otokov, občani pa jih lahko pripeljejo tudi v zbirni center. Od vrat do vrat zbirajo mešane in kuhinjske odpadke, vrtni odpad ter mešano embalažo. Pogostost odvoza je odvisna od tega, ali so zabojniki pred individualno hišo ali večstanovanjskim objektom. Enkrat letno lahko občani naročijo odvoz kosovnih odpadkov.

Zbirni center je neke vrste center ponovne uporabe, saj že zdaj ločeno zberejo uporabne odpadke in jih brezplačno namenijo občanom. Enkrat letno poteka čistilna akcija, ki je pospremljena z ozaveščevalnimi vsebinami.

Vizija Občine Žalec je postati občina, ki z viri ravna trajnostno in gospodarno: odpadki, kot viri ne končajo na odlagališču in hrana ne v smeteh. V občini nastajajo zelena delovna mesta. Vsi se zavedajo vrednosti virov in svoje vloge pri učinkoviti rabi virov.

Z večjim osveščanjem ter nadzorom, ukrepi preprečevanja, ponovne uporabe ter zagotavljanjem kar najboljših pogojev za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru, želijo v do leta 2022 doseči 70 % ločenega zbiranja, do leta 2027 pa 80 %. Zavezali so se, da bodo nekoliko znižali količino nastalih odpadkov. Do leta 2027 bo na prebivalca nastalo samo še 110 kg mešanih ostankov.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...