07
Jun
2021

Gorenjci so res zagreti! Na poti do zero waste 7 novih občin

Na območju Gorenjske smo v prvih mesecih tega leta v okviru programa Zero waste Slovenija pričeli s postopki pridruževanja nacionalni mreži zero waste v kar sedmih občinah. Postopki potekajo v petih občinah, v katerih Komunala Kranj izvaja gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov: to so Mestna občina Kranj, Občine Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko; ter v Občinah Škofja Loka in Železniki,  ki ju pokriva Komunala Škofja Loka. Pobudniki za sprejem zaveze na poti do zero waste oziroma družbe brez odpadkov so v prvem primeru predstavniki Komunale Kranj, medtem ko je v Škofji Loki in Železnikih to pobudo prevzela Razvojna Agencija Sora. 

Kranj (foto: Žaklina Žnajder)

Prvi koraki

Enoten postopek, ki občini omogoči, da se pridruži nacionalni in evropski mreži lokalnih skupnosti na poti do družbe brez odpadkov, se začne najprej z izkazanim interesom in uvodno zero waste predstavitvijo. Po formalni prijavi v postopek sledi pridobivanje podatkov za posnetek stanja, oblikovanje zero waste odbora in organizacija delavnic, kjer skupaj s širšim krogom udeležencev iščemo lokalne rešitve za večjo učinkovitost in boljše rezultate z upoštevanjem zero waste hierarhije in zero waste načel. Prioriteta ukrepov je preventiva, zmanjševanje nastajanja količin odpadkov in ponovna uporaba, šele nato sledi recikliranje in druga snovna izraba odpadkov. 

Kje smo?

Prvi del tuhtanja ukrepov in pridobivanja podatkov za analizo stanja je že za nami. S Komunalo Kranj in pridruženimi občinami smo izvedli razširjene delavnice o ukrepih, kjer smo se na prvih dveh delavnicah osredotočili na reševanje izzivov v različnih bivalnih okoljih (urbana središča, področje naselij z individualnimi hišami; in ruralno in razpršeno okolje, kjer ni odvoza odpadkov od vrat do vrat). Na tretji delavnici smo posebno pozornost namenili komunikaciji in povezovanju v lokalnem okolju, kjer smo so se z udeleženci lotili razbijanja mitov o različnih tematikah povezanih z zero waste koncepti in odpadki na splošno. Tako je nastal izdelek mitov in resnic.

Za boljšo pripravo strategije zero waste smo podobno delavnico izvedli tudi s predstavniki komunale, občin, krajevnih skupnosti, vzgojno-izobraževalnih ustanov, ponudnikov namestitev, organizatorji prireditev ter člani različnih društev na območju Škofje Loke in Železnikov. Kot so zapisali predstavniki RA Sora, so se na delavnici kresale ideje, oblikovali cilji in ukrepi za dosego skupnega cilja za pot do družbe brez odpadkov. 

Škofja Loka (Marchela, The Global Eyes)

Kaj so naslednji koraki?

Sedaj, ko imamo velik nabor ukrepov, analizo stanja in širok pregled nad lokalnim okoljem, se bomo lotili oblikovanja dolgoročne strategije in operativnih ukrepov za zmanjševanje nastajanja odpadkov. Ta bo jeseni predstavljena javnosti, kjer bodo imeli tudi občani možnost predlagati spremembe. Sledi še sprejem zero waste zaveze v občinskih svetih in potrditev s strani nacionalne in evropske zero waste organizacije. Občine bodo nato pripravljene za pridobitev formalnega evropskega naziva Kandidatka za zero waste občino. Katera bo prva pri nas?

Piše: Žaklina Žnajder

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...