Objavljeno dne 11. august 2015, 10:08

Tudi letos pri nas potekajo študijske prakse dijakov in študentov. Spoznavajo delo v nevladnem sektorju in različne okoljevarstvene vsebine, odvisno od želja, zahtev programov in predznanj. V nadaljevanju sledi kratek pregled opravljenega dela, ki je trajalo od dveh tednov do pol leta.

 

Začetek leta je Erasmus+ prakso zaključil okoljski znanstvenik Robin (NL), ki je osvežil podatke Registra divjih odlagališč na območju Slovenske Bistrice, pripravil kemijsko analizo in še povzetek za naše novice. Nadalje je pripravljal gradiva za domače kompostiranje in se učil programiranja.

 

Sledil je začetek projekta na temo odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) skupaj z družbo ZEOS in Pravno fakulteto (UL), ki ga je podprl Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Sedem študentov in študentk prava ter dve študentki meteorologije so v petih mesecih pripravili obsežen pregled ravnanja z OEEO pri nas, po Evropi, možnih modelov implementacije shem, najboljših praks, nadzora, poslovnih in okoljskih vidikov pa še kaj. Vmes so organizirali posvet in tudi podali lastne pripombe na Uredbo o OEEO, ki je bila takrat ravno v javni obravnavi. Na koncu je sledil še ogled obrata Gorenje Surovine v Mariboru, kjer poteka predobdelava OEEO — razstavitev in odstranitev nevarnih delov in snovi.

 

Ogled predobdelave OEEO (foto: EBM, ZEOS)

 

Nadaljevali smo sodelovanje z Biotehniškim izobraževalnim centrom (BIC). Pol ducata dijakov in dijakinj različnih letnikov je popisovalo divja odlagališča v svoji okolici in pripravljalo podatke za dopolnitev Ločevalnika odpadkov.

 

Vmes je prakso začel povratnik Gregor iz višješolskega študija varstva okolja in komunale (ŠC Novo mesto). Praksa je bila med najbolj pestrimi, saj je delal vse od prevajanja strokovnih gradiv, postavljanja podnapisov, pomoči pri vodenju popisa, do obiska posveta o OEEO in učenja programiranja na primeru Ločevalnika.

 

Sočasno sta prakso izvajala naravovarstvenica Noemi (IT), ki je temeljito prečesala del Ljubljanskih divjih odlagališč in geograf Nejc (magistrski študij na UP), ki je analiziral vplive črpanja ogljikovodikov v Jadranu (povzetek).

 

Letos smo prvič sodelovali z Biotehniškim centrom Naklo, kjer se je več študentov naravovarstva odločilo del prakse opravljati pri nas. Večinoma so tudi oni popisovali divja odlagališča v domači občini. Za del ekipe praktikantov smo organizirali uvodno delavnico o geografskih informacijskih sistemih. Od povsem druge skupine pa lahko v tokratnih Čistih-e-novicah preberete poročilo z akcije zatiranja tujerodnih invazivnih vrst.

 

Jeseni spet dobimo okrepitve iz tujine, potem pa bo počasi že novo leto ... in čas za nove obraze. S praksami imamo seveda dodatno delo, a nam je večkratno povrnjeno, zato jih z veseljem izvajamo.

 

Piše: Jaka Kranjc