V svetu se tretjina pridelane hrane zavrže, po drugi strani pa se ocenjuje, da se bo morala proizvodnja hrane do leta 2050 povečati za 70 %, da bi zadovoljila potrebe naraščajočega števila prebivalstva. Poleg socialnega in finančnega vidika je zavržena hrana velik okoljski problem, saj izgubljamo dragocene vire, čezmerno izrabljamo prst in vodo, količine metana ob razkroju pa močno vplivajo na podnebne spremembe. V Evropi je količina zavrženih virov enaka 261 milijonom tonam – v EU se s hrano letno zavrže toliko pitne vode, da bi z njo lahko trikrat napolnili Ženevsko jezero. Hrana, ki jo letno zavržemo, je za pridelavo porabila 30 % celotne potrebe po pridelovalnih površinah v kmetijstvu.

Odpadna hrana nastaja v vsej verigi – od proizvajalca do končnega uporabnika. Prav tej verigi smo se Ekologi brez meja posvetili v sklopu več projektov - Volk sit, koza cela, Ne meč'mo hrane stran! in Rešimo hrano, rešimo planet.

Bi radi preverili stanje v svoji ustanovi in uvedli ukrepe za zmanjšanje količin zavržene hrane? Prihranili denar in poenostavili procese? Kontaktirajte nas!