23
Jan
2015

Vroča razprava o krožnem gospodarstvu v Evropskem parlamentu

Paket o krožnem gospodarstvu je prejšnji komisar za okolje, dr. Janez Potočnik, objavil v začetku julija 2014. Komisija ga je poslala v nadaljnji postopek v Evropski parlament in Svet ministrov. Paket je bil sestavljen iz: sprememb zakonodaje o odpadkih, trajnostne gradnje, podpore zelenim malim in srednjim podjetjem ter zelenim delovnim mestom. Cilji paketa so bili s pomočjo recikliranja spodbuditi učinkovito rabo virov in materialov, gospodarsko rast in nova delovna mesta. Razvoj novih poslovnih modelov za družbo brez odpadkov bi ob enem omogočal znižati negativne vplive na okolje. Spremembe zakonodaje o odpadkih so prinašale nove, višje cilje na področju recikliranja in ponovne uporabe, postopno opuščanje odlaganja ter jasnejšo in učinkovitejšo zakonodajo.

mrbt
Foto: www.zerowasteeurope.org

Nova Evropska komisija pod vodstvom Jean-Claude Junckerja, se je konec leta 2014 odločila umakniti predlog iz nadaljnjega postopka. Po odločnem protestu dela industrije, nekaterih držav članic, evropskih poslancev in nevladnih organizacij, je nova komisija zagotovila, da bo do konca leta 2015 pripravila in objavila nov predlog paketa z ambicioznejšimi cilji, ki bo večji poudarek namenil oblikovanju izdelkov in upošteval potrebe posameznih držav članic.

Evropski poslanci, člani Odbora za okolje, so na nedavnem srečanju od Evropske komisije zahtevali, naj prekliče svojo odločitev o umiku paketa. Karl Falkenberg, direktor direktorata za okolje, je poslancem povedal, da bodo spremembe politike na področju oblikovanja izdelkov pripomogle k večjemu deležu recikliranja. Karmenu Vella, komisar za okolje, je ob umiku paketa poudarjal priložnosti, ki jih na tem področju prinašajo prostovoljni dogovori. Falkenberg pa je poslancem zagotovil, da bo komisija poiskala čim boljše možnosti za spodbujanje krožnega gospodarstva v okviru zakonodaje.

Novi predlog paketa o krožnem gospodarstvu naj bi se dotaknil tudi problema nevarnih snovi, ki predstavljajo oviro recikliranju. To naj bi zagotovilo večjo kakovost sekundarnih surovin. Po besedah Falkenberga bo predlog podprl še popravila izdelkov. Dodal je, da bo komisija odprta za razlike med državami članicami tako, da bodo predlagano zakonodajo lahko izvajale vse. Večina držav članic ima namreč problem pri doseganju ciljev recikliranja do leta 2020.

Člani odbora za okolje so glasno izrazili pomisleke o tem, da bo komisija še letos uspela pripraviti ambicioznejši predlog krožnega gospodarstva. Za pripravo sedanjega so bila namreč potrebna štiri leta in nova komisija po njihovem mnenju še ni uspela podati prepričljivih razlogov za umik predloga. Po mnenju poslancev je bila odločitev komisije o umiku paketa politično motivirana in rezultat pritiskov dela industrije. A jih Falkenberg zavrača z mnenjem, da niti države članice, niti evropski poslanci predloga paketa niso podpirali, vse dokler se komisija ni odločila za njegov umik.

Po razpravi je potekalo še javno zaslišanje s strani predstavnikov industrije in civilne družbe, ki so se pridružili številnim kritikam umika paketa. Čeprav predstavniki industrije o spremembah obstoječega paketa niso imeli enotnega mnenja pa so se strinjali v enem: da bi spremembe lahko vključili v paket v procesu pogajanj med parlamentom in svetom, tako kot to velja za vsak zakonodajni predlog.

Komisija namerava odločitev o umiku sedanjega paketa krožnega gospodarstva formalizirati prihodnji mesec.

Povzeto po:

http://www.endseurope.com/38887/new-waste-law-proposal-to-cover-product-design

https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/news/environment-committee-blasts-commission-over-circular-economy

ebm-plan b-ess

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...