30
Jul
2016

Zakaj je prehod v zeleno gospodarstvo pomemben za turizem?

Turizem je četrta največja globalna industrija, ki kljub občasnim pretresom neprekinjeno narašča, pravi UNWTO in ocenjuje, da so investicije v turizem eden ključnih dejavnikov družbeno-gospodarskega razvoja preko ustvarjanja novih delovnih mest, razvoja infrastrukture in prihodkov iz izvoza. Od leta 1950 se je število mednarodnih prihodov turistov s 25 milijonov, povečalo na 1.133 milijonov leta 2014. Vzporedno s tem naraščajo prihodki, ki naj bi do 2030 dosegli 1,8 milijarde USD, od česar jih v Evropski uniji nastane 40 odstotkov.

Na drugi strani za turizem velja, da porabi veliko energije in drugih virov ter ustvari znatne količine odpadkov. UNEP je ocenil, da je bil leta 2011 mednarodni turizem odgovoren za nastanek 48 milijonov ton odpadkov, kar predstavlja 14 odstotkov vseh nastalih komunalnih odpadkov na globalni ravni. Ponudniki gostinsko-turističnih storitev, še posebej pa hoteli, pri poslovanju porabljajo veliko potrošniškega blaga in ustvarjajo značilne tokove komunalnih odpadkov, kot so plastika, steklo, kovine, papir in karton ter hrana. Nastajajo tako nenevarni kot nevarni odpadki, med slednjimi jedilna in mineralna olja, gnojila in kemikalije, čistila, električni in elektronski odpadki, baterije. Poleg osnovnih odpadkovnih tokov, občasno nastanejo še posebni, kot na primer gradbeni ali kosovni odpadki.

solcava j skok
Foto: www.slovenia.info, avtor: J. Skok

Več odpadkov pomeni večji okoljski odtis in večji vpliv na ekosisteme. Povezani so s številnimi okoljskimi problemi, kot je onesnaževanje voda, prsti in izguba biotske pestrosti. Onesnaženost morij in obal s plastičnimi odpadki in njihovimi ostanki postaja vedno večji izziv za turizem, saj resno nižajo zaznano vrednost destinacij. Visoki standardi ravnanja z njimi na turističnih območjih bi zato morali postati obvezni.

Še posebej to velja za desitnacije, ki se tržijo kot zelene in razvijajo trajnostni turizem. Mednje sodi tudi Slovenija, kjer turistična industrija ustvarja skoraj 13 odstotkov BDP in predstavlja 40 odstotkov izvoza storitev. V Evropi je že prepoznana kot ena izmed držav z visoko biodiverziteto. Tovrstno bogastvo predstavlja velik potencial za razvijanje visoko kakovostnega ekoturizma, ki se odlično dopolnjuje z usmeritvami na področju trajnostne hrane. Slovenska turistična organizacija je zato že v letu 2009 oblikovala strateške usmeritve na področju zelenega turizma, kasneje pa še »Zeleno shemo slovenskega turizma«, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje prizadevanja za trajnostni razvoj in omogoča primerjavo z ostalimi zelenimi destinacijami po svetu.

Za uspešen razvoj zelene turistične znamke niso dovolj le naravne danosti ali ohranjeno okolje, potrebno je tudi zavedanje, kako te danosti ohranjamo in zanje skrbimo. Nesorazmerno s pomembnostjo turistične industrije, njene nenehne rasti in velikega vpliva ravnanja z odpadki ne le na okolje, pač pa tudi na samo industrijo je presenetljivo, da je o odpadkih v turizmu na voljo zelo malo strokovne literature. V zadnjih nekaj letih je opaziti povečano zanimanje za ravnanje z odpadno hrano v turizmu, saj ta predstavlja velik delež odpadkov sektorja: v hotelih okvirno 40 odstotkov vseh odpadkov, v restavracijah pa 60 odstotkov.

Stanje se spreminja na bolje zato, ker narašča interes gostov in obiskovalcev glede vpliva turizma na okolje. V ZDA ocenjujejo, da se 43 milijonov ljudi opredeljuje za eko-turiste in so pripravljeni plačati 8,5 odstotkov več za storitev pri okolju prijaznih ponudnikih. Odnos gostov do okoljske problematike pa je zelo odvisen od okolja, iz katerega prihajajo.

naslovnica zw turizem analiza

Prva publikacija, ki smo jo Ekologi brez meja pripravili v okviru projekta “Zero Waste turizem”

Na povečano zanimanje gostov kažejo številni okoljski znaki, ki jih za certificiranje na globalni ravni prostovoljno uporabljajo ponudniki storitev. Vendar glede ravnanja z odpadki okoljski znaki večinoma postavljajo zelo splošne zahteve. Pogosto (ne pa vedno) certificiranje poteka na daljavo tako, da ponudnik izpolni vprašalnik, ki ga potem pošlje na sedež agencije, ta pa izda certifikat ne da bi ponudnika sploh obiskali.

Trenutno na globalni ravni obstaja preko 100 različnih okoljskih znakov zgolj za gostinsko-turistični sektor. Znane so raziskave, da potrošniki na splošno znakom vedno manj zaupamo. Če ga ponudnik pridobi zgolj zaradi zahtev organizatorjev potovanj ali kot dodatno reklamo, za znakom pa ne stojijo konkretni in vidni ukrepi, se mu to lahko vrne kot bumerang, saj gostje to hitro opazijo.

Okoljsko upravljanje zato vedno bolj postaja del politik gostinsko-turističnega sektorja. Vendar te prakse večinoma uvajajo večja podjetja, saj manjša pogosto za to nimajo dovolj sredstev ali potrebne administracije. Poleg tega nimajo dostopa do potrebnih informacij in smernic ter nimajo časa ali motivacije za uvajanje boljših praks. Manjši ponudniki ponavadi niso pozorni na ravnanje z odpadki, ker menijo, da jih imajo le malo. Skupno pa ustvarjajo ogromne količine odpadkov, od katerih večina konča na odlagališčih ali v sežigalnicah. Zato se ocenjuje, da so odpadki eden največjih okoljskih problemov manjših ponudnikov turističnih namestitev.

V učinkovitem sistemu ravnanja z odpadki ni dovolj le sodelovanje osebja, pač pa tudi uprave in gostov. Raziskava ameriških hotelov in smučarskih središč glede okoljske trajnosti kaže, da je bistveno to, kako prednosti inovativnih rešitev na področju varovanja okolja razume lastnik oziroma management. Kot najpomembnejše prednosti raziskava navaja: boljša javna podoba, boljša povezanost z lokalnim okoljem, večje zadovoljstvo gostov, tržna prednost pred konkurenco, višja dobičkonosnost in večje zadovoljstvo zaposlenih.

Več si lahko ogledate v publikaciji Turizem, krožno gospodarstvo in odpadki, ki smo jo Ekologi brez meja pripravili v okviru projekta “Zero Waste turizem”. V njej smo povzeli raziskave in strokovne članke o ravnanju z odpadki na področju turizma.

Piše: Erika Oblak

zwturizem_mop

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...