11
Apr
2023

Prvi mednarodni zero waste dan

Organizacija združenih narodov je po desetletjih truda številnih organizacij po vsem svetu končno prepoznala izjemen pomen koncepta zero waste za doseganje ciljev agende trajnostnega razvoja in v luči tega razglasila 30. marec kot mednarodni zero waste dan, ki smo ga letos obeležili prvič.

Morda si mislite, ‘’pa kaj nam bo še en svetovni dan nečesa, jih nimamo že dovolj?’’ Verjetno imate prav, a Zemlja očitno za vsako svojo tegobo potrebuje svoj mednarodni dan, ki ji bo stopil v bran. Ti nam namreč omogočajo, da se na ta dan, vsako leto znova in iz vseh koncev sveta sliši isto sporočilo. Mednarodni zero waste dan tako pripoznavamo kot pomemben izobraževalni in mobilizacijski element, ki krepi politično voljo in nenazadnje tudi praznuje dosežke na tem področju.

Zero waste je koncept, ki je v zadnjih letih pridobil veliko pozornosti kot rešitev za vse večje okoljske izzive, s katerimi se soočamo danes. Zakaj?

Živimo na planetu, ki je skozi procese evolucije razvil princip krožnosti. V naravi odpadki ne obstajajo, vse ima namreč svoj namen – odpadek enega je hrana za drugega. Ljudje pa smo nekje od industrijske revolucije naprej začeli zanemarjati prvo načelo krožnega ekosistema in začeli proizvajati dobrine po principu proizvedi – uporabi – zavrzi. Nič čudnega potem, da se danes Zemlja utaplja v odpadkih. Kar je narava storila skozi proces evolucije, moramo sedaj mi skozi zasnovo in ravnanje, zato danes stojimo pred izzivom, ko moramo ponovno razmisliti o načinu proizvodnje in potrošnje, da bi ustvarili te ekosistemske odnose, ki ohranjajo vrednost in energijo vdelano v vire in tako poskrbeli, da naša civilizacija lahko cveti in uspeva. Prav to pa uči in v praksi udejanja koncept zero waste, ki ima široke okoljske, družbene in gospodarske koristi.

Gre za pristop k ravnanju z odpadki, ki se osredotoča na preprečevanje nastajanja odpadkov preko boljše zasnove, ponovne uporabe, predelave, popravil, izmenjave in recikliranja, namesto njihovega odlaganja na odlagališča ali sežiganja. Okoljski prihranki takšnega sistema so ogromni, saj nam pomagajo ohranjati hitro izginjajoče naravne vire, zmanjševati izpuste toplogrednih plinov in varovati našo vodo, zrak in prst pred onesnaženjem. 

Prav tako ima zero waste široke družbene in gospodarske koristi, saj povezuje in aktivno vključuje vse sektorje družbe v svoje procese, krepi socialno kohezijo in ljudem v njihovih lokalnih skupnostih zagotavlja pomembne zaposlitvene priložnosti. Prav tako pa zmanjšuje stroške ravnanja z odpadki, spodbuja inovacije in tlakuje pot k razvoju novih poslovnih priložnosti in konkurenčnosti na trgu.

Izobraževanje in ozaveščanje pa sta še vedno ključni sestavini zero waste gibanja, saj le opolnomočen posameznik, podjetnik ali pa politik sprejema boljše odločitve in prispeva k boljši prihodnosti za nas in prihodnje generacije. Upamo, da nov mednarodni dan na naših koledarjih označuje začetek globalne poti k resnejšemu ukrepanju na področju preprečevanja odpadkov, ne zgolj ravnanja z njimi po tem, ko enkrat že nastanejo.

Piše: Ema Otavnik

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...