18
Nov
2016

Še ena gorenjska občina na poti do družbe brez odpadkov

Poleg občin Bled in Gorje, se je slediti Zero Waste konceptu odločila še ena gorenjska občina – Radovljica. V Radovljici trenutno nastane 334 kg odpadkov na prebivalca letno, od česar jih ločeno zberejo 48 %. Ravnanje z odpadki v občini zagotavlja Komunala Radovljica.

radovljica

Radovljica je 7. slovenska občina na poti ZW (foto: Forget Someday)

Sistem ločenega zbiranja odpadkov v obeh občinah poteka tako od vrat do vrat, kot preko eko otokov in zbiralnika za električno opremo, občani pa jih lahko pripeljejo tudi v zbirni center. Od vrat do vrat zbirajo mešane odpadke in mešano embalažo, ki ju odvažajo vsakih štirinajst dni, ter organske kuhinjske odpadke, ki jih odvažajo enkrat tedensko. Dvakrat letno lahko občani naročijo odvoz kosovnih odpadkov, proti plačilu pa je možen tudi odvoz zelenega vrtnega odpada. Enkrat letno v posebni akciji zbirajo nevarne odpadke.

Obračun stroškov ravnanja z odpadki poteka glede na velikost zabojnika za mešane komunalne odpadke (določena glede na število oseb v gospodinjstvu). Na stroške odvoza vpliva tudi pogostost odvoza posode za mešane komunalne odpadke.

Občina ima že vzpostavljeno Središče ponovne rabe, v bodoče načrtujejo še postavitev uličnih zbiralnikov za tekstil in poskusno uvedbo zbiranja jedilnega olja. Še bolj nameravajo spodbujati ponovno uporabo ter organizirati sezonske izmenjave oblačil in športnih rekvizitov. Lokalno samooskrbo in kompostiranje spodbujajo z vodenjem in organiziranjem učnega bio vrta.

Z večjim osveščanjem ter nadzorom, ukrepi preprečevanja odpadkov ter njihove ponovne uporabe, želijo v občini do leta 2021 doseči 65 % ločenega zbiranja, do leta 2026 pa do 70 %. Ob enem bodo izvajali tudi ukrepe, s katerimi bodo postopno zniževali količine vseh nastalih in količine mešanih ostankov odpadkov.

Ekologi brez meja smo kot nacionalna organizacija Zero Waste tako potrdili že 7. slovensko občino na poti do družbe brez odpadkov.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...