21
Okt
2019

Se zero waste strategija v hotelu splača?

Organizacije uvajajo različne sisteme za izboljšanje poslovanja in za to dobijo certifikat oz. ustrezen naziv. To je vsekakor velik dosežek, vloženega je bilo veliko dela, truda, časa in ne nazadnje finančnih sredstev. In potem?

Vsi, ki smo udeleženi v uvajanje sprememb se še kako dobro zadevamo, da se na lovorikah ne da počivati in da zero waste naziv ni nekaj, kar velja za vedno. Izboljšave so vedno potrebne in dobrodošle. Predvsem pa je potrebno sproti preverjati ali se še držimo sprejetih standardov, ali smo morda kje zaradi preobilice dela dali skrb za okolje na stranski tir.

Iz nekaterih primerov iz prakse lahko ugotovimo, da po začetnem navdušenju motivacija upade. Če nimamo nekoga, ki bi nas ves čas spodbujal, spremljal pa tudi opozarjal, kar hitro pozabimo in spet začnemo delati vse po starem.

V tem prispevku si bomo poskušali odgovoriti na vprašanje, kako to preprečiti in ohraniti zagnanost.

Osredotočili se bomo na uvajanje zero waste strategij v turistične namestitve in aktivnostim, ki jih je zaželeno ohranjati tudi po pridobitvi naziva.

Redno spremljanje in preverjanje rezultatov

Redno spremljanje in preverjanje je aktivnost, ki ima dve pomembni funkciji. Z njo dosežemo, da je misel na zero waste strategijo konstantno prisotna in ne pade v pozabo, po drugi strani pa nas rezultati spodbudijo h ukrepanju, če pride do odstopanj.  V primeru negativnih rezultatov poiščemo vzroke in uvedemo dodatne ukrepe, da stanje izboljšamo. Če so rezultati bistveno boljši, ravno tako pogledamo, zakaj je do tega prišlo in poskusimo pozitivne trende ohraniti tudi v bodoče.

Motivacija zaposlenih in obveščanje o rezultatih

Zaposlenim pomeni dodatno motivacijo, če so redno obveščeni o rezultatih, če vidijo pozitivne spremembe in imajo možnost, da so neposredno vključeni v dajanje pobud in iskanje rešitev.

Izobraževanje za nove zaposlene

V procesu uvajanja sprememb do pridobitve naziva so zaposleni deležni izobraževanja o pomenu zero waste strategij za okolje in tudi za organizacijo. Naučijo se pravilno ločevati odpadke in pridobijo osnovna znanja o tem, kako uvedene spremembe komunicirati z gosti. Vendar v vsaki organizaciji prihaja do fluktuacije zaposlenih, kar je povsem običajen proces. Nove sodelavce (zaposlene za krajši ali daljši čas) uvedemo v delo, da bo le to opravljeno kakovostno in učinkovito, a pri tem pogosto pozabimo na tista znanja, ki na prvi pogled niso neposredno povezana z delom. Če se hotel odloči za zero waste strategijo, je ta globoko vpletena v vsako opravilo in je zato pri uvajanju novih zaposlenih nikakor ne smemo pozabiti. Nepoznavanje lahko pomeni, da bo zaposleni delal napake pri ločevanju odpadkov ali dal gostom napačne informacije oz. s svojim delom škodil ugledu, ki si ga je hotel ustvaril ravno na področju skrbi za okolje. Gostje v tovrstnih namestitvah so običajno bolj zahtevni, saj so hotel izbrali ravno zaradi tega, ker pričakujejo pozitivno izkušnjo in so zato še bolj pozorni na podrobnosti, ki niso v skladu s tem.

Zato priporočamo, da so tudi novi sodelavci deležni kompletnega izobraževanja in da se v ta namen določi ali oseba znotraj organizacije ali strokovnjak iz Zero Waste Slovenija. V procesu uvajanja v delo je treba torej sproti posebej preverjati tudi pravilno opravljeno delo, ki je s tem povezano. Nujno je, da vsi zaposleni v rednih intervalih skupaj pregledajo vzorce nastalih odpadkov in se na primeru ponovno poučijo o napakah in izvoru nastalih odpadkov.

Priporočljivo je tudi, da ima organizacija kratek priročnik za zaposlene, ki ga dobi vsak novo zaposleni oz. je kopija na voljo na v naprej določenem mestu in je vedno dosegljivo za situacije, ko je potrebno preveriti, kako ravnati.

Aktivno iskanje novih rešitev, uvajanje izboljšav

Pridobljen naziv Zero Waste Hotel ne pomeni konec poti, ampak je lahko v bistvu začetna točka za nove spremembe. Vedno znova se pojavljajo priložnosti za izboljšave, ki so lahko tudi povsem majhne, na prvi pogled nepomembne, a skupek njih pomeni dodano vrednost kakovosti bivanja v hotelu za goste, boljše delovno okoljo za zaposlene in pozitiven vpliv na okolje.

In za konec še odgovor na vprašanje, ki smo si ga zastavili v naslovu – se zero waste strategija v hotelu splača?

Hotel Ribno je odličen primer organizacije, ki ne počiva na lovorikah. Spremembe so vidne na vsakem koraku, opaziti je tudi, da ves čas razmišljajo, kako bi lahko vsako najmanjšo dejavnost še izboljšali.

Njihov trud je poplačan z dobro zasedenostjo hotela in tudi s spremembo v strukturi gostov. Vse več je ljubiteljev narave, športa (predvsem kolesarjenja – Hotel Ribno je postal tudi član Mountain Bike Holidays in ponuja svojim gostom različne kolesarske ture), ti pa znajo ceniti skrb za okolje.

Matijo Blažiča, lastnika Hotela Ribno, ki je ves proces uvajanja sprememb doživljal od prvega dne in je pred letom in pol hotelu tudi pridobil naziv Zero Waste Hotel, smo prosili za nekaj komentarjev in pojasnil.


V zadnjih letih je bilo veliko narejenega, spremembe so vidne na vsakem koraku. Kaj vas motivira, da se trudite še naprej in iščete vedno nove priložnosti za izboljšave?

Predvsem prepričanje da delamo tisto pravo. Smo pa tudi sredi investicijskega cikla, ki bo trajal predvidoma še nekaj let. Na vsakem koraku razvoja hotela poskušamo dodajati vsebine in izboljšave iz področja zero waste filozofije.

Kateri pozitivni rezultati so za vas najbolj presenetljivi, razveseljivi (morda struktura gostov, finančni učinki, odzivi okolja, medijev…)

Pri vsem, kar ste našteli se kaže razlika oziroma razvoj na bolje. Še posebej pa nas veseli zelo močan odziv, tako medijev, kot drugih gospodarskih subjektov in pa izobraževalnih ustanov. Imamo veliko organiziranih obiskov, ki pridejo pogledat naš hotel predvsem ali pa tudi iz razloga, ker smo zero waste hotel.

Kako pa bi odgovorili na vprašanje v naslovu članka: Se uvajanje strategije zero waste v hotelu splača?

Seveda se izplača. To je v današnjem času še konkurenčna prednost, ki pa mislim da jo bomo sčasoma izgubili, saj menim da bodo morali vsi hoteli iti po tej poti. Kar nekaj jih to tudi že počne znotraj takih ali drugačnih organizacij in združenj. Posledično pridobivajo take ali drugačne znake in označbe. Po mojem mnenju pa je danes zero waste najbolj medijsko odmevno združenje oziroma filozofija. In menim da ima največji potencial za razvoj ob pogoju pravilno orientirane organizacije.

Ogledali smo si sobo, ki ste jo povsem prenovili, pri tem pa uporabili naravne materiale ter obnovili  in ponovno uporabili obstoječe predmete. Načrtujete v prihodnosti preureditev ostalih sob na enak način?

Ja seveda, ob vsem kar smo v hotel že vgradili, bomo v naslednjih letih prenovili prav vse sobe, v dobršnem delu to delamo iz starega, že uporabljenega lesa, ki s seboj nosi posebno zgodbo in zgodovino, ki dodatno obogati bogat rustikalni pridih, ki ga ima tak les že sam po sebi.

Bi radi še sami kaj dodali?

Prihaja čas, ko bo potrebno prostovoljstvo v društvu zamenjati za plačano delo in brezplačne nasvete za dobro strukturirana in plačljiva predavanja in svetovanja. Samo tako bo vaš zagon lahko postal še večji in samo tako bo filozofija lahko obstala.

piše: Helena Nieboer, foto: arhiv Hotela Ribno

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...