17
Nov
2022

Slovenija z največ certificiranimi Zero waste občinami

S tremi zvezdicami nagrajene Vrhnika, Log-Dragomer in Borovnica

Sporočilo za javnost

Občine Vrhnika, Log-Dragomer in Borovnica so pridobile mednarodni certifikat “Zero waste občina” z oceno treh zvezdic od petih, ki ga podeljuje Mission Zero Academy. Evropski certifikat, ki ga v Sloveniji implementirajo Ekologi brez meja, je namenjen spodbujanju in pospeševanju prehoda evropskih mest v družbo brez odpadkov in izvajanju krožnega gospodarstva na lokalni ravni. Omenjene občine se pridružujejo Bledu in Gorjam, Slovenija pa je tako postala država s trenutno največ certificiranimi občinami. 

Občine Vrhnika, Log-Dragomer in Borovnica so ustanoviteljice JKP Vrhnika, ki je odgovorno za zbiranje komunalnih odpadkov. Ločeno zbiranje poteka že od devetdesetih, ko so med prvimi prepoznali nujo po ohranjanju naravnih virov. Pridružitev evropski zero waste mreži leta 2014 je bila skoraj samoumevna poteza, ki je še bolj poglobila zavedanje o pomembnosti zmanjševanja količin odpadkov ter željo po spremembi potrošniških vzorcev in poslovnih procesov v duhu zero waste.

Revizija, ki so jo prejšnji teden opravili zunanji strokovnjaki iz Hrvaške, Črne Gore in Portugalske, je pokazala, da so vse tri občine pri izvajanju aktivnosti za manj odpadkov napredovale, zato so jim podelili tri zvezdice. To pomeni, da občine že zdaj ravnajo z viri mnogo bolje od zahtev zakonodaje, hkrati pa lokalne akterje spodbujajo k sprejemanju lastnih ukrepov zero waste. Te so ob podpori Ekologov brez meja skozi leta še nadgradili.

V vseh treh občinah proizvedejo enkrat manj mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca (63 kg) v primerjavi s slovenskim povprečjem (133,6 kg), delež ločeno zbranih frakcij pa je boljši za 9 % (83 %).* Dobre rezultate dosegajo s celovitim sistemom zbiranja od vrat do vrat, ki ga dopolnjujejo ekološki otoki, ter ekonomske spodbude za zmanjševanje odpadkov in več recikliranja, npr. akcija ”s KOKOM ceneje”. Občani imajo možnost prevzema brezplačnega kompostnika za individualno ali skupinsko kompostiranje, uporaba pralnih plenic v vseh enotah Vrtca Vrhnika pa poleg okoljskih prinaša še zdravstvene in finančne prednosti.

“V občini Borovnica smo najbolj ponosni na to, da velika večina občanov s prizadevanji za ponovno uporabo odsluženih predmetov, zmanjšanje količin gospodinjskih odpadkov in njihovim ustreznim ločenim odlaganjem aktivno podpira »zero waste« strategijo. Brez njihove aktivne podpore pridobitev certifikata Zero waste občina, na katerega smo zelo ponosni, ne bi bila mogoča,“

izpostavlja Andrej Klemenc, višji svetovalec za razvoj in razvojne projekte na občini Borovnica. Spodbujanje ponovne uporabe in podaljševanja življenjske dobe predmetov že od leta 2014 uspešno uresničujejo s projektom Depo, v sklopu katerega poleg trgovine z izdelki iz druge roke deluje popravljalnica koles in predelava odpadnih materialov v izdelke z večjo vrednostjo (torbe iz odsluženih jader, peresnice iz delovnih oblačil podjetij itd.).

Vključevanje skupnosti z izobraževanjem in sodelovanjem je bistveno za uspeh zero waste strategije. Na območju JKP Vrhnika vsak otrok vsaj trikrat obišče komunalno podjetje v času svojega šolanja in se tako podrobneje seznani s tematiko. Poleg otrok pa jih redno obiskujejo tako domače kot tuje delegacije z namenom ogleda dobrih praks.

“V imenu Mission Zero Academy (MiZA) občinam Vrhnika, Log-Dragomer in Borovnica iskreno čestitam, da so svoje dobro delo na področju ravnanja z odpadki potrdili s prejemom certifikata Zero waste občina! To je dokaz, da je zero waste tek na dolge proge, ki se splača in vzdržuje optimalno ravnanje z odpadki na vseh nivojih občine,”

ob podelitvi certifikata dodaja revizor Marko Košak, koordinator programa ravnanja z odpadki pri hrvaški organizaciji Zelena akcija / Zero Waste Croatia.

“Veseli nas, da so slovenski pionirji dobili še to zahtevno mednarodno potrditev in dodatne usmeritve za naprej,”

je podelitev komentiral Ekolog brez meja Jaka Kranjc in dodal še

“Rastoči interes po reševanju odpadkovne krize preko zero waste tudi v predvolilnih programih kaže, da bo certifikat, ki strukturirano usmerja in omogoča visoko preverljivost, postal pomembno orodje za večji napredek na poti proti zero waste.”

Slovenija z največ certificiranimi Zero waste občinami.

Postopek revizije na občini Borovnica.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...