04
Nov
2016

Zabojniki za ločeno zbiranje še ne prinesejo Zero Waste

V zadnjih nekaj letih smo Ekologi brez meja, kot nacionalna Zero Waste organizacija, uspeli tako strokovni kot laični javnosti predstaviti, kakšne pozitivne premike prinaša Zero Waste nabor strategij, ukrepov in praktičnih orodij za učinkovitejšo rabo naravnih virov. Obenem pa spodbujamo in aktivno sodelujemo pri njihovem uvajanju v prakso. Pri tem nam je v veliko podporo mednarodna organizacija Zero Waste International Alliance, predvsem pa evropska mreža Zero Waste Europe.

Ko je v zadnjih nekaj letih globalno gibanje pričelo strmo naraščati po številu mest, občin, strokovnjakov, podjetnikov in posameznikov, se je seveda pojavilo tudi precej zelenega zavajanja. Zato smo v okviru Zero Waste International Alliance jasno določili pogoje in postopek, kdaj se lahko občine, organizacije ali podjetja javno opredelijo in uporabljajo naziv Zero Waste. Postopek ni zapleten ali birokratski, zagotavlja pa primerljivost rezultatov na evropski in tudi globalni ravni.

Postopek se v vseh primerih prične s posnetkom stanja, ki s podatki in kazalniki opredeli izhodiščno točko. Brez začetnega stanja namreč kasnejšega napredka ni moč meriti. V Zero Waste zavezi se nato opredelijo cilji, ki bodo doseženi v določenem časovnem obdobju, ter ukrepi, ki bodo zagotovili doseganje teh ciljev. Vsako leto se napredek spremlja preko poročil. V postopku vedno obvezno sodeluje nacionalna Zero Waste organizacija, ki potrjuje Zero Waste zavezo in letna poročila. Vsi dokumenti in poročila so javno objavljeni, nacionalna organizacija pa ima tudi možnost, da občini, organizaciji ali podjetju prepove nadaljnjo uporabo naziva Zero Waste, če ne izpolnjuje svojih formalnih obveznosti ali ne napreduje v skladu s svojimi zavezami.

Izjemno nas veseli, da Zero Waste tudi v Sloveniji dobiva vedno več podpornikov. Trenutno je v Sloveniji šest občin, ki so sprejele svoje zaveze, tik pred potrditvijo na občinskih svetih pa sta v občinah Slovenske Konjice in Radovljica. Navedene so na spletni strani Zero Waste Slovenija skupaj z vsemi dokumenti in poročili. Pred meseci smo s podporo Ministrstva za okolje in prostor oblikovali smernice in postopke za uvajanje nabora Zero Waste ukrepov na prireditvah, v pripravi pa so podobne smernice za hotele. Po prvih odzivih je zanimanja tudi na tem področju veliko.

Vzporedno s tem pa naziv Zero Waste vedno pogosteje uporabljajo organizacije in podjetja, ki nimajo takšnega dovoljenja, saj še niso pričela postopka ter niso sprejela zaveze ali ustreznih ukrepov in ciljev.

Zgolj postavljanje zabojnikov za ločeno zbiranje na prireditvah ali v hotele – enako pa velja tudi za občine – ni dovolj za doseganje ciljev Zero Waste. Osrednji cilj gibanja je preprečevanje odpadkov, ki se prične s sodelovanjem z dobavitelji in partnerji. Skupaj premislijo o tem, katerim izdelkom in embalaži se lahko izognejo, na kakšne načine zagotoviti ponovno uporabo materialov in kako učinkovito organizirati ne le ločeno zbiranje, pač pa tudi recikliranje in kompostiranje. Izjemno pomemben del celotnega procesa je komuniciranje tako z zaposlenimi v organizaciji ali podjetju, kot s prebivalci in v primeru hotelov in prireditev tudi z obiskovalci. Komuniciranje zajema vsaj vsebino zaveze, razloge zanjo ter cilje, ukrepe in dosežene rezultate.

maraton-2016-2-malaTakšen prizor na Zero Waste prireditev ne sodi. Zato je pomembno sodelovanje vseh udeleženih in skupen dogovor, kako doseči zastavljene cilje. (Foto: Jaka Kranjc, EBM)

Niti eden od organizatorjev prireditev, ki so v zadnjem tednu ali dveh v medijih zatrjevali, da so Zero Waste, ne izpolnjuje pogojev za uporabo tega naziva in ocenjujemo, da gre za zeleno zavajanje. Sprejem Zero Waste zaveze teden pred prireditvijo, ki ne vsebuje niti jasnih ciljev in ukrepov, seveda ni dovolj.

Na povabilo Snage Ljubljana smo jeseni leta 2014 pripravili smernice, s katerimi bi Ljubljanski maraton lahko stopil na pot do Zero Waste prireditve, a kmalu ugotovili, da organizatorji ne mislijo ravno resno in jih na to tudi večkrat opozorili. Letos se je ponovila podobna zgodba, le da tokrat v njej nismo več želeli sodelovati in tega ne nameravamo toliko časa, dokler k oblikovanju zaveze, ukrepov, ciljev in komuniciranja ne bodo pristopili tako, kot to zahtevajo mednarodno dogovorjena pravila. Prireditev do takrat nima pravice uporabe imena Zero Waste.

Odprti smo za sodelovanje s tistimi občinami, organizacijami in podjetji, ki bodo razumela osrednje cilje Zero Waste gibanja. S številnimi smo se že povezali in prepričani smo, da bomo skupaj počasi ustvarili uspešne zgodbe. Počasi zato, ker takšne spremembe ne nastanejo od danes do jutri. Zgodbe, ki temeljijo na zelenem zavajanju, pa dolgoročno zagotovo ne morejo biti uspešne.

Piše: Erika Oblak, Ekologi brez meja, vodja programa Zero Waste Slovenija

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...