20
Dec
2022

3×3 zvezdice za 3 zero waste občine

19. decembra je v prostorih JKP Vrhnika potekala slavnostna podelitev evropskih zero waste certifikatov občinam Vrhnika, Log-Dragomer in Borovnica. Mission Zero Academy, ki podeljuje certifikat, je občine nagradila z oceno treh od petih zvezdic. Podelitev je potekala v sodelovanju z nacionalno zero waste organizacijo Ekologi brez meja, ki so z odločevalci spregovorili o pomenu certifikata, preteklih dosežkih in načrtih za prihodnost.

Slovenija z največ certificiranimi Zero waste občinami

Katji Sreš se je za omizjem iz Depojeve ponovne uporabe poleg treh županov pridružil tudi direktor JKP Vrhnika, mag. Gregor Klemenčič, ki so mu izkušnje vodenja komunalnega podjetja brez zero waste strategije in podjetja, ki sodeluje s certificiranimi zero waste občinami pokazale, da je miselnost lokalnih odločevalcev ključna za spremembe. Poudaril je, da so zakonodajni pogoji za vse enaki, od lokalne skupnosti pa je odvisno, kaj z njimi naredi. Na vrhniškem območju so pogoje delovanja očitno dobro izkoristili. Vsi prisotni so izpostavili odlične temelje predhodnikov, ki so se s pionirskim sistemom ločenega zbiranja odpadkov pričeli postavljati že leta 1994 in so prvi vrhunec dosegli 2014 s podpisom zero waste zaveze.

Dosežke so povezali tudi s športnim duhom, ki bi moral biti na področju okolja bolj prisoten. Kot imamo vrhunske športnike, imamo tudi vrhunske lokalne skupnosti na področju odgovornega ravnanja z naravnimi viri in odpadki. Mednje zagotovo sodijo certificirane zero waste občine, ki jih je trenutno največ prav v Sloveniji, in so zgled tudi za največja mesta po Evropi, na kar bi morali biti bolj ponosni. S tem se je strinjala tudi mag. Tanja Bolte, vršilka dolžnosti generalnega direktorja na Direktoratu za okolje, ki je prisotne nagovorila.

Zero waste je pot, po kateri lahko uspešno stopamo le povezani. Velike zasluge za takšne uspehe nosijo tudi občani omenjenih občin, ki jih v trajnostnem duhu vzgajajo že od malega. Prav otroci pa so pogosto povod za spremembe pri odraslih, kar so izpostavili tudi župani Cukjati, Črnilogar in Stanovnik. Občanom so tako za zgled tudi z lastnim ravnanjem – med drugimi z ločenim zbiranjem odpadkov, lastno pridelavo hrane in pitjem vode iz pipe.

JKP Vrhnika bo leta 2024 praznovalo 60. obletnico. Verjamemo, da se bomo takrat vsi skupaj lahko pohvalili z novimi ambicioznimi koraki, med katerimi bo tudi izboljšanje ločenega zbiranja bioloških odpadkov.

3 zvezdice za 3 zero waste občine

Miran Stanovnik, Peter Črnilogar, Daniel Cukjati, mag. Gregor Klemenčič in Katja Sreš (foto: Žaklina Žnajder).

Odzivi medijev:

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
Loading...