Uredba o obdelavi

Uredba določa obvezna ravnanja pri obdelavi biološko razgradljivih odpadkov in pogoje za uporabo ter promet obdelanih tovrstnih odpadkov. Obdelava biološko razgradljivih odpadkov je kompostiranje, anaerobna razgradnja, mehansko-biološka obdelava ali katerikoli postopek higienizacije teh odpadkov. Po tej uredbi pa se za kompostarno ne šteje oprema za hišno kompostiranje ali za kompostiranje odpadkov rastlinskega in živalskega izvora na kmetijskih gospodarstvih, ki so ustrezno registrirana.

Povzročitelji biološko razgradljivih odpadkov morajo pri izdelavi načrta gospodarjenja z njimi upoštevati vrstni red:

  • ukrepi preprečevanja in zmanjševanja nastajanja
  • ponovna uporaba (npr. karton in lepenka)
  • recikliranje (npr. karton in lepenka)
  • kompostiranje in anaerobna razgradnja ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov
  • gorivo

Higienizacijo je potrebno zagotoviti, če se obdelujejo odpaki, med katerimi so tudi živalski stranski proizvodi 3. kategorije, če je letna zmogljivost lesnih odpadkov ali zelenega odreza več kot 500 t, ali če je letna zmogljivost drugih odpadkov iz priloge 1 večja od 250 t.

Uredba določa posebne zahteve za kompostiranje, anaerobno razgradnjo in mehansko biološko obdelavo. Kakovost komposta, pregnitega blata in stabiliziranih biološko razgradljivih odpadkov se vrednoti na podlagi meritev parametrov.  Uredba določa obveznosti upravljavca naprave ter obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov.

Okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo ni potrebno pridobiti za kompostarne ali bioplinarne, za:

  • rastlinske odpadke in zeleni vrtni odpad, če se kompostira na mestu nastanka
  • organske odpadke rastlinskega ali živalskega izvora, če so nastali v okviru kmetijskega gospodarstva
  • blato ene ali več malih komunalnih čistilnih naprav, katerih skupna zmogljivost čiščenja je manjša od 500 PE

Uredba določa pogoje za omejeno in neomejeno rabo komposta in pregnitega blata ter stabiliziranih biološko razgradljivih odpadkov.

ebm-plan b-ess

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...