Pravo EU

Primarni pravni viri

Primarni pravni viri se ne opirajo na noben hierarhično višji pravni vir. Ker EU ne pozna ustave, so njeni glavni primarni viri mednarodne pogodbe o ustanovitvi evropskih skupnosti in njihove dopolnitve.

Med primarne pravne vire sodijo tudi pogodbe o pristopih novih članic. Evropski pridružitveni sporazum je pogodba med državami članicami evropskih skupnosti in Republiko Slovenijo. Del tega sporazuma se nanaša na okolje in ravnanje z odpadki.

Sekundarni pravni viri

Sekundarni pravni viri EU so tisti pravni akti, ki njenim ustanovam omogočajo uresničevanje nalog in funkcij in jih izdajata Svet EU (pogosto v sodelovanju z Evropskim parlamentom) in Evropska komisija. Poleg zavezujočih pravnih predpisov (uredbe, direktive, odločbe) in nezavezujočih pravnih predpisov (priporočila in mnenja), predvidenih s Pogodbo o delovanju Evropske unije, sodi v sekundarno zakonodajo še cela vrsta drugih aktov, denimo notranji predpisi institucij ali akcijski programi Evropske unije.

Uredba

Uredba je splošen in v celoti zavezujoč pravni predpis, ki ga sprejmejo bodisi Evropski parlament in Svet skupaj, bodisi Evropska komisija in je naslovljena na vse države članice. Uporablja se neposredno, kar pomeni, da začne veljati takoj v vseh državah članicah in postane del nacionalne zakonodaje, ne da bi nacionalni organi za to morali sprejeti kak zakonodajni ukrep.

Direktiva

Evropska direktiva določi cilje, ki jih morajo uresničiti države članice, način uresničevanja pa prepusti njim. Naslovnik direktive je država članica, več držav članic ali vse države članice. Nacionalni zakonodajalec mora s posebnim pravnim aktom prenesti direktivo v domače pravo in nacionalno zakonodajo uskladiti s cilji direktive, šele potem v njej zapisana načela veljajo za državljane.  Države članice lahko pri prenosu upoštevajo domače posebnosti, prenos v domačo zakonodajo pa morajo izvesti v določenem roku. Direktiva se uporablja za usklajevanje nacionalnih zakonodaj, predvsem v zvezi z delovanjem enotnega trga.

Odločba

Odločbo sprejmejo bodisi Svet Evropske unije, bodisi Svet skupaj z Evropskim parlamentom, bodisi Evropska komisija. Odločba je pravni predpis, s katerim evropske institucije odločajo o posameznih zadevah. Tako lahko z odločbo od držav članic ali državljanov Evropske unije zahtevajo določeno ukrepanje ali opustitev ukrepanja, jim podelijo pravice ali naložijo obveznosti. Odločba je poimensko individualno naslovljena in v celoti zavezujoča.

ebm-plan b-ess

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...