Uredba o odlaganju

Več o “Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih”

Uredba določa mejne vrednosti emisij snovi v okolje zaradi odlaganja odpadkov, obvezna ravnanja in pogoje ter ukrepe v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, obratovanjem in zapiranjem odlagališč.

Center za ravnanje s komunalnimi odpadki definira kot objekt lokalne infrastrukture in lokalnega pomena. Namenjen je za prevzem, skladiščenje in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov ter za oddajo izločenih frakcij ter ostanka mešanih odpakov v nadaljnjo obdelavo.

Definira tri vrste odlagališč: za nevarne odpadke, za nenevarne odpadke in za inertne odpadke. Odlagališče komunalnih odpadkov se šteje kot odlagališče za nenevarne odpadke. Odlagati je dovoljeno samo obdelane odpadke. Uredba določa katere vrste odpadkov je dovoljeno odlagati na kateri vrsti odlagališč.

Pred odlaganjem mora upravljavec zagotoviti preverjanje odpadkov in sicer pregled dokumentacije ter ugotavljanje istovetnosti odpadkov. Slednje  se ugotavlja s tehtanjem, vizualnim pregledom in kemično analizo reprezentativnih vzorcev. Upravljavec pisno potrdi prevzem odpadkov in zagotovi odvzem reprezentativnih vzorcev.

Uredba v 25. členu določa prepovedi za umestitev odlagališča v prostor. Med drugim mora biti zunanji rob telesa odlagališča najmanj 300 m oddaljen od območij stanovanj in najboljših kmetijskih zemljišč.  Pri projektiranju je potrebno zagotoviti, da telo odlagališča ni v vidnem polju oken, balkonov in vhodnih vrat stanovanjskih hiš ter drugih stavb, če so oddaljene do 600m. Podtalje mora biti take geološke sestave, da zagotavlja varstvo tal ter podzemne in površinske vode, ali pa je to potrebno zagotoviti z nanosom umetnih tesnilnih plasti.

Uredba določa pogoje za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, za obratovanje in za zaprtje odlagališča.

Nadzor na izvajanjem opravljajo inšpektorji za okolje, uredba predvideva kazenske določbe.

Prehodne določbe določajo, da se do izgradnje centra za ravnanje z odpadki, za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov šteje mehanska obdelava in izločanje do 40 % odpadnih kovin in do 20 % odpadne plastike. Zagotoviti je potebno še takšno biološko obdelavo teh odpadkov, da je letna količina preostanka za odlaganje največ 222 kg / prebivalca.

ebm-plan b-ess

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...